Bratislavský samosprávny kraj TU NÁJDETE TIPY NA VÝLETYTU NÁJDETE TIPY NA VÝLETY
15% na splav z riek Malý Dunaj a Morava. Splav Malého Dunaja patrí k neopakovateľným zážitkom trávenia voľného času. Je vhodný aj pre úplných začiatočníkov, kamarátov a rodiny. Malý Dunaj vytvára najrozsiahlejší riečny ostrov v Európe. Jeho okolie tvoria poväčšine lúky a polia, ktoré sú však od samotného toku oddelené niekoľko desiatok metrov širokým pásom lužného lesa. Výška hladiny rieky takmer nekolíše a preto je Malý Dunaj ušetrený väčších záplav.  Najkrajšie a najzaujímavejšie úseky sú od obce Zálesie až po sútok s Klátovským ramenom pri Topolníkoch. Splav Dunaja organizujeme od poldenného až po 3 dňový. Počas splavu rieky je možné zastaviť sa alebo rovno táboriť pri jedinečných drevených vodných mlynoch v Jelke a Jahodnej.
Eurorafting s.r.o.