Bratislavský samosprávny kraj TU NÁJDETE TIPY NA VÝLETYTU NÁJDETE TIPY NA VÝLETY
ZA POMOC ĎAKUJEME*

*Materskému centru Klbko*, ktoré deťom ponúka na hranie bezpečné a útulné
herne. Denne pre ne pripravuje rôznorodý program
<http://www.klbko.sk/program.php>, napr. výtvarné dielne, rytmické
cvičenia, prvé krôčiky s hudbou, jazykové kurzy, či montessori herničky a
pod. V prípade pekného počasia majú k dispozícii aj ihrisko. Mamičky sa tu
môžu vzdelávať a rozširovať svoje rodičovské, osobnostné a pracovné
skúsenosti. Pre rodiny s deťmi organizuje MC Klbko príležitostné víkendové,
či prázdninové podujatia a podporu z Klbka dostávajú aj ohrozené a
znevýhodnené skupiny ľudí a jednotlivcov. MC Klbko nájdete na Lackovej 4
v Karlovej Vsi. Viac na: www.klbko.sk.
Rodinné centrum Klbko