Bratislavský samosprávny kraj TU NÁJDETE TIPY NA VÝLETYTU NÁJDETE TIPY NA VÝLETY
20% zľava na ľubovoľný kurzy organizovaný MC Vánok raz ročne a vstup zdarma. Hlavnou myšlienkou Vánku sa stalo vytvoriť miesto, kde sa môžu stretávať mamičky na rodičovskej dovolenke. Zdieľať sa, získavať informácie na rôznych prednáškach či diskusiách, vytvárať výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti a rôzne druhy programu pre celé rodiny. Deti rady poznávajú okolitý svet a my mamičky sa snažíme ich hravou formou priviesť k niečomu novému, nepoznanému. 
Materské centrum Vánok