Bratislavský samosprávny kraj TU NÁJDETE TIPY NA VÝLETYTU NÁJDETE TIPY NA VÝLETY
20.00% na lanové centrum (veľký okruh) Fun balík na Lanovom centre (obria hojdačka, lanovka, Tarzanov skok)
Areál Action Park Čunovo